Grønenergi

Hjertet af strøm

Hvilken forskel kunne det gøre for Danmarks el-produktion og distribution, hvis husstande i Danmark, i 2030, var udstyret med et blot 10Kwh batteri?
For at perspektiveret det udsagn yderligere.
Lejligheder gik sammen og fik nogle større batteribanker installeret. (100-200Kwh)
Lejligheder fik lagt solceller på tagene af deres lejligheder.
Nybyggede huse havde krav til at have minimum 10Kwh batteri kapacitet.

Preliminært resultat
P1: Lavere afregning for forbrugere – købes når det var billigst.
P2: Højere afregning til producenter – flere til at købe når der var mest.
P3: Optimeret lagring af grønt produceret energi. – El lagret som el, uden konversionstab.
P4: Højere privat forsyningssikkerhed – Hustandens batteribank leveret strøm, i tilfælde af lokal eller regional spændingstab.
P5: Etablering på allerede eksisterende teknologier.

Optimeret
O1: Tillade at disse batterier kunne sende el retur til netværk.
O2: Distribueret, decentraliseret lagring af el.
O3: Teknologisk udvikling kan opgraderes og udskifte løbende.

Fremtiden
F1: Nuværende el net skal opgraderes uanset hvad.
F2: Forbruget af el er og vil være stigende. – Uanset muligheden for andre energi muligheder.

Blokeringer
B1: Politik – Et gæt er 80% af elmarkedet er politik og ikke økonomi eller teknologi.
B2: Nær monopoler på elnet, transmissionsnet osv.

Koncept sketch omkring: Bornholms Hjerte

Original concept sketch Copenhagen Heart (English)

Notes: 13102018